יועץ משפטי במגוון תחומים


עריכת צוואת לחברי העמותה - במחיר מוזל!

תל אביב | חיפה | ירושלים | אשקלון


לפרטים נוספים ולתיאום פגישה עריכת הצוואה ניתן לפנות:
זיוה רז, מזכירות הארגון
בימים א',ג',ה',
בין שעות 07:30-13:00,
טל': 03-6945117

אלה מבינכם שקבוע פגישה עם עורך הדין, מתבקשים להביא איתם:

צילום ת.ז. של המצווים (המורשים)

צילום ת.ז. של היורשים

צילום ת.ז. של שני עדים

צילום נסח טאבו או חוזה רכישת של דירת המורשים

פרטי סניפי הבנקים (של המורשים) בהם מתנהלים החשבונותיהם

פגישה נוספת תתקיים לצורך חתימה על הצוואה. העמיתים יזמנו למשרדי הארגון במועד בייקבע להם, ויביאו איתם שני עדים (בצירוף תעודות זהות).

הטבות


הוועדה לסיוע לפרט


הוועדה לסיוע לפרט הפועלת בעמותה, כשמה כן היא, מסייעת לחברים ובני זוגם בהשתתפות כספית בגין הוצאות רפואיות.

כדי להקל על החברים ולהבהיר את אפשרויות הסיוע, אני מציינת את סדרי עבודת הוועדה: חברי הוועדה הינם נציגי הארגונים החברים בעמותה בקשת סיוע מיועדת אך ורק לחברי העמותה אפשרות לקבלת סיוע מוגבלת לעד פעמיים בכל שנה קלנדרית קיימת מגבלה כספית לסך הסיוע השנתי בקשת הסיוע מותנית בשליחת שאלון פרטים אישיים ומסמכים רפואיים וקבלות בלבד במהלך השנה הוועדה מתכנסת כ-5-6 פעמים.

הוועדה פועלת על-פי שני קריטריונים: תחומי הסיוע גובה ההכנסות האישיות ו/או המשפחתיות.
תחומי הסיוע: הוצאות רפואיות המאושרות על-ידי רופא המשפחה ו/או על-ידי רופא מקצועי, כגון: מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים, ציוד עזר לבעלי מוגבלות, תרופות כרוניות, טיטולים, הוצאות אמבולנס וטיפולים ברפואה משלימה (בהפניית רופא) תקרת הכנסה. כמו כן, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לחריגה במקרים מיוחדים עד לגובה של 10%.

לפרטים נוספים נא לפנות לחוה לוי, רכזת הוועדה, בימי ראשון בין השעות 10:30 עד 12:30.

בברכה, רות אהרן, יו"ר הוועדה


הלוואות


הלוואות לחברי עמותה בסכום של עד 7,000₪ ב-3% ריבית לשנה, עפ"י קריטריונים + 2 ערבים ובתוספת של 100 ₪ לצורך ביטחון להחזר ההלוואות.