פעילות הארגון

ארגון מקבלי גמלה מקג"מ מאגד בו יותר מ-45,000 עמיתים מהם כ-16,000 חברי העמותה המשלמים דמי חברים 1% מהפנסיה החודשית פעם בשנה, חשוב לציין כי מחצית ממס הארגון מוחזר לארגונים לשם ביצוע פעילות השוטפת שלהם. הארגון מנוהל על ידי צוות מסור של עובדים ומתנדבים חברי הארגונים.

ארגון גמלאי קג"מ הוא ארגון גג של כ-15 ארגוני משנה שכל אחד מהם מייצג גמלאים ממקום עבודה אחר.

 1. מוסדות הארגון

  • מועצה ארצית מונה 101 נציגים מכל הארגונים, המועצה הנבחרת אחת ל-3 שנים.
  • קיימת מזכירות מורחבת הכוללת 33 נציגים מכל הארגונים המתכנסים אחת ל-3-4 חודשים.
  • קיימת מזכירות פעילה בת 11 נבחרים הקובעת את המדיניות הארגון בנושאים הנוגעים בניהול הארגון ובכל הקשור עם המוסדות ההסתדרותיים והציבוריים, מתוכם מתמנים החברים לוועדת כספים פעילה.
  • יש לציין כי כל פעילות הכספית של העמותה עומדת בביקורת של הגופים הנבחרים למוסדות, לרבות ברית פיקוח.
  • ראוי לציין כי כל הנבחרים למוסדות הארגון פועלים על בסיס התנדבותי ואין משלמים שכר כל שהוא, לא לנבחר ולא לנציגים, לרבות חברי המזכירות ויושבי ראש ועדות ויו"ר הארגון.
 2. פעולות העמותה והשירותים המוענקים לגמלאים

  • טיפול בעייני זכויות הגמלאים, חברה, תרבות, בריאות ורווחה.
  • ייעוץ משפטי חינם על ידי עו"ד המקבל קהל אחת לשבוע במשרדי הארגון, לרבות עריכת צוואת במחיר סמלי.
  • הלוואות לחברי העמותה בריבית מינימלית.
  • סיוע ועזרה לפרט, הנזקקים, כמו השתתפות ברכישת תרופות ומשקפים, שיניים.
  • ארגון טיולים בארץ ובחו"ל במחירים מוזלים ותנאי תשלום נוחים.
  • ייעוץ בנושאי מס ע"י רו"ח מוסמך.
  • דף מידע מפורט הכולל מידע לגבי זכויות הגמלאים, מועדי טיולים, שירותים שונים, עדכונים למיניהם וכיוצא בזה. הדף נשלח מידי 3 חודשים מצורף לתלושי השכר. בדף מתפרסמות מודעות על מגוון שירותים, כמו "נטלי" "אנוש" התאמה לבתי אבות.
  • בארגון קיימת ועדת ביקורת פעילה המבקרת את פעולות העמותה ומוסדותיה.
  • הארגון שלנו מקיים שיתוף פעולה מלא עם ארגונים נוספים כמו מבטחים, מקפת והסתדרות בגמלאים בישראל. סיעת הגמלאים, רשויות מקומיות, ורשויות הרווחה בעיריות קשר הדוק קיים עם "עמיתים" ארגון הגג של קרנות הפנסיה הוותיקות ובמידת הצורך מייצגים את הגמלאים הנזקקים לטיפול פרטני בבעיותיהם.

משה בנימין, יו"ר ארגון גמלאי קג"מ

מספרי הטלפון וימי הקבלה של מגישי השירותים בארגון גמלאי קג"מ

מגישי שירות שם ימים שעות טלפונים
מזכירת הארגון לילי שאדי א', ג'', ה' 07:30-13:00 03-6945117
הלוואות אלי וקסמן א', ה' 10:00-12:30 03-6945128
ייעוץ משפטי עו"ד דוד יגול ג' 08:30-13:00 03-6945128
טיולים ונופשים ברכה פאר ג' 08:00-11:30 03-6945129
עזרה לפרט חוה לוי א' 10:30 - 13:00 -

ברורים לגבי הפנסיות - לפנות לקרן הגמלאות המרכזית בטלפון: 6667*